PERSONVERNERKLÆRING FOR BYGGFORALLE.NO

Denne personvernerklæringen gjelder ved besøk på og bruk av nettsiden byggforalle.no. Statsbygg (org. no. 971 278 374) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på www.byggforalle.no. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte:personvern@statsbygg.no

Personvern

Personvern er retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Statsbygg tar ditt personvern på alvor og vi behandler kun opplysninger i den grad det er nødvendig og vi har et gyldig rettslig grunnlag (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f ). Vi etterstreber videre å sørge for at opplysningene vi behandler er korrekte,at de ikke kommer på avveie og at de er tilgjengelige for de av våre ansatte som har behov for tilgang. Du kan reservere deg mot at vi registrerer personopplysninger, men det kan medføre at vi er forhindret fra å gi deg tilgang til ønsket informasjon eller tjenester.

Formålet med behandling av personopplysninger

Informasjonen brukes til statistisk måling og analyse for å forbedre nettstedet.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Nettsiden driftes av Knowit Objectnet. Tjenesten Bygg for alle er skybasert og er plassert i skyen hos Amazon.

Dine rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Dersom du mener at Statsbygg ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. http://www.datatilsynet.no