Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 - Hoved- og nybygg

Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 - Hoved- og nybygg

Beskrivelse av bygning

Norges musikkhøgskole i Slemdalsveien 11 på Majorstuen i Oslo er en vitenskapelig høgskole og Norges eldste musikkutdanningsinstitusjon i drift. Bygget består av to deler, et hovedbygg og et nybygg. Via hovedinngangen finnes resepsjon og kantine.

Nøkkelinformasjon

Handikap-toalett

Heis

Trinnfri inngang

Handikap-parkering

Velg et rom