Type of disability: All

Langhaugen vg skole, Hovedbygning

 • Hagerupsvei 17
 • 5093
 • Bergen
 • Building name: Langhaugen videregående skole
 • Bygget ligger i Hagerupsvei 17 i Bergen. Skolen er tegnet av Eystein Michalsen og ble først tatt i bruk 1961. Hovedbygget brukes til klasseromsundervisning og undervisning i musikk, dans og drama. Det er totalt 21 klasser med til sammen ca. 600 elever.

  Bygget har trinnfri adkomst og har 3 etasjer og 2 mellometasjer.
  I U. etasje er det hovedinngang undervisningsrom, kantine, bibliotek, helsesøster, renholdsenntral og tekniske rom.
  I 1. etasje er det undervisningsrom, aula og ekspedisjon/administrasjon.
  I hele 2. etasje er det ulike undervisningsrom og personalrom. Det er ingen toaletter i 2. etasje
  Bygget har heis som forbinder alle etasjene og HC-toalett i U.etasje og i 1. etasje.

  Det er stort sett god kvalitet på kontraster og god bredde på forbindelseslinjer. Dørene er av varierende kvalitet, de er noe smale i enkelte rom. Overflate på gulv er i hovedsak belegg og overflater på vegger er malte plater og mur. Belysningen er noe svak i enkelte korridorer og rom.

  Det er ikke reserverte og oppmerkede parkeringsplasser for bevegelseshemmede.
  Parkeringsplassen er tilknyttet sideinngangen, som ikke har trinnfri adkomst.

> Click to enlarge the images
Displaying 21 to 30 of 38 hits
Destination Type
304 Lærerkontor musikk Room
305 Trapperom Room
U01 Vindfang Room
U02 Kantine Cafeteria, conference room
U02 Kantinedisk Desk
U04-1 HC-toalett Jenter Bathroom and toilet
U04 WC Jenter Bathroom and toilet
U19 Dansesal Hall with stage
U20 Klasserom Room
U22 Bibliotek Room