Type of disability: All

100558 Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 - Hoved- og nybygg

 • Slemdalsveien 11
 • 0363
 • Oslo
 • Building name: Norges Musikkhøgskole
 • Norges musikkhøgskole i Slemdalsveien 11 på Majorstuen i Oslo er en vitenskapelig høgskole og Norges eldste musikkutdanningsinstitusjon i drift.
  Bygget består av to deler, et hovedbygg og et nybygg. Via hovedinngangen finnes resepsjon og kantine. Bygget består av mange auditorier, øvingsrom og administrasjon i 3. etasje, med egen resepsjon.

  * HC-parkering finnes ved hovedinngang
  * Trinnfri hovedinngang
  * Trinnfri inngang i underetasje
  * Heis finnes i bygg med 6 etasjer og underetasje
  * HC-toaletter finnes i alle etasjer

  Detaljer:
  * HC-parkering ved hovedinngangen er ikke skiltet, men merket i bakke. Skiltet HC-parkering finnes ved parkering ca. 100 m fra inngangen.
  * Trinnfri inngang i underetasje har nært avstand til løfteplattform med automatiske dører. Løfteplattformen brukes med påholden knapp.

> Click to enlarge the images
Displaying 11 to 20 of 64 hits
Destination Type
HC - toalett 01049, 1. etasje Bathroom and toilet
HC - toalett 02047, 2. etasje Bathroom and toilet
HC - toalett 03050, 3. etasje Bathroom and toilet
HC - toalett 04047, 4. etasje Bathroom and toilet
HC - toalett 05043, 5. etasje Bathroom and toilet
HC - toalett 06043, 6. etasje Bathroom and toilet
HC - toalett U1039, underetasje Bathroom and toilet
HC WC (104) Bathroom and toilet
HC WC 215 Bathroom and toilet
HC WC 413 Bathroom and toilet