Type of disability: All

Langhaugen vg skole, Hovedbygning

 • Hagerupsvei 17
 • 5093
 • Bergen
 • Building name: Langhaugen videregående skole
 • Bygget ligger i Hagerupsvei 17 i Bergen. Skolen er tegnet av Eystein Michalsen og ble først tatt i bruk 1961. Hovedbygget brukes til klasseromsundervisning og undervisning i musikk, dans og drama. Det er totalt 21 klasser med til sammen ca. 600 elever.

  Bygget har trinnfri adkomst og har 3 etasjer og 2 mellometasjer.
  I U. etasje er det hovedinngang undervisningsrom, kantine, bibliotek, helsesøster, renholdsenntral og tekniske rom.
  I 1. etasje er det undervisningsrom, aula og ekspedisjon/administrasjon.
  I hele 2. etasje er det ulike undervisningsrom og personalrom. Det er ingen toaletter i 2. etasje
  Bygget har heis som forbinder alle etasjene og HC-toalett i U.etasje og i 1. etasje.

  Det er stort sett god kvalitet på kontraster og god bredde på forbindelseslinjer. Dørene er av varierende kvalitet, de er noe smale i enkelte rom. Overflate på gulv er i hovedsak belegg og overflater på vegger er malte plater og mur. Belysningen er noe svak i enkelte korridorer og rom.

  Det er ikke reserverte og oppmerkede parkeringsplasser for bevegelseshemmede.
  Parkeringsplassen er tilknyttet sideinngangen, som ikke har trinnfri adkomst.

> Click to enlarge the images
Displaying 1 to 10 of 38 hits
Destination Type
127 HC-toalett Bathroom and toilet
U04 WC Jenter Bathroom and toilet
U04-1 HC-toalett Jenter Bathroom and toilet
U52 WC Gutter Bathroom and toilet
U52-1 HC-toalett Gutter Bathroom and toilet
U02 Kantine Cafeteria, conference room
00 Parkeringsplass Car park
U02 Kantinedisk Desk
U19 Dansesal Hall with stage
101 Trapperom Room