Type of disability: All

Slåtthaug videregående - Bygg C

 • Slåtthaugveien
 • 5222
 • Nesttun
 • Building name: Slåtthaug videregående skole - bygg C
 • Bygningen har trinnfri adkomst i hovedinngang, men inngangen er noe vanskelig å finne. Det er skiltet. Det er dårlig dekke til hovedinngangen hvis man kjører rullestol.

  Bygget har i dag to HC-toalett. Det er gode kontraster i korridorene, men det er registrert en redusert belysning i korridorer.

  Bygget har heisforbindelser mellom to av etasjene. Men heisen har ikke tilfredsstillende størrelse. Noen dører i forbindelseslinjene mangler kontrastmarkering på glass.

  Trappene i bygget mangler taktile markeringer av trappenesene, og tilfredsstillende rekkverk.

> Click to enlarge the images
Displaying 1 to 10 of 15 hits
Destination Type
119 vestibyle Room
balkong Surface
Disk - bibliotek Desk
Disk - Kantine Desk
HCWC Bathroom and toilet
HCWC v bibliotek Bathroom and toilet
Rom 103 - Bibliotek Library in room
Rom 114 - Kontor Room
Rom 140 - Kantine Cafeteria, conference room
Rom 205 - Kontor Room