Type of disability: All

Sandsli VGS Hovedbygg

 • Sandslimarka 51
 • 5254
 • Sandsli
 • Building name: Sandsli VGS
 • Bygningen har trinnfri adkomst og HC - parkering rett ved hovedinngang.

  Bygningen har heis, men denne går ikke ned i kjeller hvor det er musikkrom og trimrom.

  Bygget har HC-toalett i 1. og 2. etasje, men ikke i kjeller og 3. etasje.

  Bygget har godt lys i de fleste korridorer, og det er god skilting på skolen. Korridorene er trange, og enkelte dører i administrasjonen er for smal til å tilfredstille UU - kravene.

  Ellers en fin skole, der dørene til klasserommene, og klasserommene, har god tilgjengelighet.

> Click to enlarge the images