Valgt funksjonshemning: Alle

NGU Geodatasenter, Løkken

  • Løkken Verk
  • 7332
  • LØKKEN VERK
  • Byggnavn: GEODATASENTER, LØKKEN
  • Geodatasenteret består av 2 bygninger som er bygget sammen, borekjernelager og kontorfløy. Bygget har flere innganger, men ingen er tilrettelagt for bevegelsesehemmede. Bygget inneholder flere spesialrom i borekjernelageret. Arkiv og lager ligger i 1. etasje. I 2. etasje ligger møte-spiserom, utstillingsrom, kontorer og garderobe. Det er trapper mellom etasjene. Bygger har ikke eget HC-toalett.

    http://www.ngu.no/no/tm/Om-NGU/

> Trykk på bildene for større versjon