Valgt funksjonshemning: Alle

Parkeringsplass: Bakgård

Egenskap Målt til Krav til universell utforming
Type parkeringsplass Ubeskyttet
(skriv inn adresse dersom "Annet" over) Som bygningen
Egen besøksparkering Nei
Overvåket Nei
Kontakt til resepsjon/vakt Nei
Egen inngang fra P-plass til bygning/anlegg Ja
> Trykk på bildene for større versjon

Mulige hindringer på vei til dette besøksmålet

 • Fri bredde :  670 mm
 • Terskelhøyde totalt :  37 mm
 • Dybde foran :  1430 mm
 • Nødvendig åpnekraft :  55 N
 • Høyde nedre markering :  1190 mm
 • Høyde øvre markering :  1580 mm
 • Dybde inntrinn i ganglinje :  330 mm
 • Lengde forbi øvre ende :  0 mm
 • Lengde forbi nedre ende :  100 mm
 • Håndløper - diameter ved rund håndløper :  18 mm
 • Lysstyrke :  10 lux
 • Blendende motlys i trapp :  Yes
 • Tactile marking before top step :  No
 • Tactile marking before of bottom step :  No
 • Force needed to open :  35 N
 • Height lower marking :  420 mm
 • Height upper marking :  420 mm
 • Depth of the steps :  300 mm
 • Length past top step :  0 mm
 • Length past bottom step :  0 mm
 • Openings :  135 mm
 • Handrail - diameter :  50 mm
 • Handrail - shape :  Other
 • Continuous railing :  No
 • Illumination - strength :  40 lux
 • Tactile marking before top step :  No
 • Tactile marking before of bottom step :  Nei
 • Dybde foran :  1460 mm
 • Nødvendig åpnekraft :  60 N
 • Høyde nedre markering :  420 mm
 • Høyde øvre markering :  420 mm
 • Terskelhøyde totalt :  35 mm
 • Nødvendig åpnekraft :  35 N
 • Høyde nedre markering :  560 mm
 • Høyde øvre markering :  560 mm

Veien til målet

 1. Bygning: Bergen Katedralskole, hovedbygning
 2. Trapp: Hovedinngang
 3. Inngang: Hovedinngang
 4. Dør: Hovedinngang
 5. Kommunikasjonsvei: H101
 6. Trapp: Hovedtrapp
 7. Kommunikasjonsvei: H201
 8. Dør: H212
 9. Kommunikasjonsvei: H212
 10. Dør: H217
 11. Kommunikasjonsvei: H217
 12. Dør: H217
 13. Kommunikasjonsvei: H217
 14. Trapp: H217 (ned)
 15. Dør: Mellombygg
 16. Dør: Inngang mellombygg
 17. Inngang: Mellombygg
 18. Utendørs forbindelse: Til parkering
 19. Parkeringsplass: Bakgård