Valgt funksjonshemning: Alle

Rom: H313 Lesesal

Egenskap Målt til Krav til universell utforming
Overflate gulv Tre eller linoleum
Sitteplasser i rom
Antall tilgjengelige plasser for rullestolbrukere 2 Minst 10 %
Bevegelsesareal i rom (utenfor dørens slagradius)
Bredde 3000 mm Minst 1500 mm
Dybde 3000 mm Minst 1500 mm
Passasje/korridorbredde 2000 mm Minst 900 mm
Lyd- og taleoverføringsutstyr i rom
Brytere og elektrisk utstyr i rom
Høyde lysbryter 1450 mm Mellom 800 og 1200 mm
Lys- og kontrastforhold i rom

Mulige hindringer på vei til dette besøksmålet

 • Fri bredde :  670 mm
 • Terskelhøyde totalt :  37 mm
 • Dybde foran :  1430 mm
 • Nødvendig åpnekraft :  55 N
 • Høyde nedre markering :  1190 mm
 • Høyde øvre markering :  1580 mm
 • Dybde inntrinn i ganglinje :  330 mm
 • Lengde forbi øvre ende :  0 mm
 • Lengde forbi nedre ende :  100 mm
 • Håndløper - diameter ved rund håndløper :  18 mm
 • Lysstyrke :  10 lux
 • Blendende motlys i trapp :  Ja
 • Taktilt :  Nei
 • Taktilt :  Nei
 • Nødvendig åpnekraft :  35 N
 • Høyde nedre markering :  420 mm
 • Høyde øvre markering :  420 mm
 • Dybde inntrinn i ganglinje :  290 mm
 • Lengde forbi øvre ende :  0 mm
 • Lengde forbi nedre ende :  0 mm
 • Åpninger i rekkverk :  110 mm
 • Håndløper - diameter ved rund håndløper :  50 mm
 • Håndlist - godt grep :  Nei
 • Lysstyrke :  40 lux
 • Blendende motlys i trapp :  Ja
 • Taktilt :  Nei
 • Taktilt :  Nei
 • Terskelhøyde totalt :  58 mm
 • Bredde bak :  1000 mm
 • UTGÅTT FELT Bredde ved siden av dør bak :  50 mm
 • Bokstavhøyde :  40 mm

Veien til målet

 1. Bygning: Bergen Katedralskole, hovedbygning
 2. Trapp: Hovedinngang
 3. Inngang: Hovedinngang
 4. Dør: Hovedinngang
 5. Kommunikasjonsvei: H101
 6. Trapp: Hovedtrapp
 7. Kommunikasjonsvei: H201
 8. Dør: H212
 9. Kommunikasjonsvei: H212
 10. Dør: H217
 11. Kommunikasjonsvei: H217
 12. Trapp: TIl H312
 13. Dør: H313
 14. Rom: H313 Lesesal