Valgt funksjonshemning: Alle

Rom: H102B Møterom

Egenskap Målt til Krav til universell utforming
Overflate gulv Tre eller linoleum
Sitteplasser i rom
Antall tilgjengelige plasser for rullestolbrukere 0 Minst 10 %
Bevegelsesareal i rom (utenfor dørens slagradius)
Bredde 1050 mm Minst 1500 mm
Dybde 2780 mm Minst 1500 mm
Passasje/korridorbredde 1000 mm Minst 900 mm
Lyd- og taleoverføringsutstyr i rom
Brytere og elektrisk utstyr i rom
Høyde lysbryter 1400 mm Mellom 800 og 1200 mm
Lys- og kontrastforhold i rom

Mulige hindringer på vei til dette besøksmålet

 • Fri bredde :  670 mm
 • Terskelhøyde totalt :  37 mm
 • Dybde foran :  1430 mm
 • Nødvendig åpnekraft :  55 N
 • Høyde nedre markering :  1190 mm
 • Høyde øvre markering :  1580 mm
 • Fri bredde :  620 mm
 • Dybde bak :  740 mm
 • Bredde bak :  1210 mm
 • Bokstavhøyde :  35 mm
 • Fri bredde :  800 mm
 • Terskelhøyde totalt :  35 mm
 • Bredde foran :  1330 mm
 • UTGÅTT FELT Bredde ved siden av dør foran :  220 mm
 • Dybde bak :  890 mm
 • UTGÅTT FELT Bredde ved siden av dør bak :  190 mm
 • Bokstavhøyde :  35 mm

Veien til målet

 1. Bygning: Bergen Katedralskole, hovedbygning
 2. Trapp: Hovedinngang
 3. Inngang: Hovedinngang
 4. Dør: Hovedinngang
 5. Kommunikasjonsvei: H101
 6. Dør: H102A
 7. Dør: H102A (indre)
 8. Dør: H102B
 9. Rom: H102B Møterom