Valgt funksjonshemning: Alle

Rom: 109 Klasserom

Egenskap Målt til Krav til universell utforming
Overflate gulv Tre eller linoleum
Sitteplasser i rom
Antall tilgjengelige plasser for rullestolbrukere 5 Minst 10 %
Bevegelsesareal i rom (utenfor dørens slagradius)
Bredde 1330 mm Minst 1500 mm
Dybde 3000 mm Minst 1500 mm
Passasje/korridorbredde 1200 mm Minst 900 mm
Lyd- og taleoverføringsutstyr i rom
Brytere og elektrisk utstyr i rom
Høyde lysbryter 1200 mm Mellom 800 og 1200 mm
Lys- og kontrastforhold i rom

Mulige hindringer på vei til dette besøksmålet

 • Maskelengde i gangretningen :  Nei
 • Høyde nedre markering :  1070 mm
 • Høyde øvre markering :  1070 mm
 • Terskelhøyde totalt :  31 mm
 • Dybde bak :  1280 mm
 • Bredde bak :  1130 mm
 • UTGÅTT FELT Bredde ved siden av dør bak :  230 mm
 • Bokstavhøyde :  30 mm

Veien til målet

 1. Bygning: Åsane vg,Hovedbygning
 2. Inngang
 3. Dør
 4. Kommunikasjonsvei
 5. Kommunikasjonsvei
 6. Dør: 152 Trapperom
 7. Kommunikasjonsvei
 8. Kommunikasjonsvei
 9. Dør: 109 Klasserom
 10. Rom: 109 Klasserom