Valgt funksjonshemning: Alle

Samisk videregående skole i Kautokeino Hovedbygget

  • Ajastealli 5
  • 9520
  • Kautokeino
  • Byggnavn: Samisk Videreg skole
  • Hovedbygget ved Samisk videregående skole i Kautokeino er delt i 8 bygningskropper. Disse henger sammen i 1. og 2. etasje via korridorer. Skolens hovedinngang har trapper, og hoveddør har automatikk. På baksiden av skolen finnes en bratt, trinnfri inngang. Fra trinnfri sideinngang kommer man rett inn til heis som er sentralt plassert i bygget. Korridor leder videre til ekspedisjon, samt en rekke undervisningsrom. Tilgjengeligheten i bygget begrenses imidlertid av dører med høye terskler, og nivåforskjeller som er kompensert med ramper en rekke steder.
    Bygningen har en treningsleilighet som benyttes til undervisning i dagliglivets aktiviteter.
    Det er generelt gode kontraster i bygget og flere avdelinger er fargekodet, noe som letter orientering. Bygget har tre toaletter merket som HC-toalett, hvorav en av dem er godkjent etter dagens forskrift. Det er ikke skiltet eller merket plass for HC-parkering i forbindelse med skolen.

> Trykk på bildene for større versjon