Valgt funksjonshemning: Alle

Samisk videregående skole i Kautokeino

  • Ajastealli 5
  • 9520
  • Kautokeino
  • Byggnavn: Samisk Videreg skole
  • Samisk videregående skole i Kautokeino er delt i 9 bygningskropper. 8 av bygningene henger sammen i 1. og 2. etasje via korridorer. Skolens hovedinngang har trapper og hoveddør har automatikk. På baksiden av skolen finnes planfri inngang. Fra hovedinngang kommer en inn i korridor som leder til heis, ekspedisjon, samt en rekke undervisningsrom. Skolen har heis mellom kjeller, 1. og 2. etasje. Tilgjengeligheten i bygget begrenses imidlertid av dører med høye terskler. Det er generelt gode kontraster i bygget. Bygget har tre toaletter merket som HC-toalett. Det er ikke skiltet eller merket plass for HC-parkering i forbindelse med skolen.


    http://www.samisk.vgs.no/index.php?page=om-skolen&hl=nor

> Trykk på bildene for større versjon