Valgt funksjonshemning: Alle

Nasjonalgalleriet

  • Universitetsgata 13
  • 0164
  • Oslo
  • Byggnavn: Universitetsgt 13, Museumsbygn
  • Bygget er oppført i 1881 og er i dag fredet. Bygningen har 3 etasjer samt kjeller. 2. og 3. etasje består hovedsakelig av utstillingssaler, 1. etasje har i tillegg kafeteria, butikk og auditorium. Det er trapp opp til hovedinngang, men det er etablert egen HC-inngang ved trapp. HC-inngang går via korridor i kjeller. Fra kjeller er det trappeheis for tilkomst til 1. etasje. Det er installert heis i bygget for tilkomst til 2. og 3. etasje. Det finnes 2 kommunale HC-parkeringsplasser like ved inngang. Internt i bygget er det generelt god tilgjengelighet. Generelt er det gode kontraster i bygget. HC-toalett ligger i kjeller.

    http://www.nasjonalmuseet.no/index.php/content/view/full/5694

> Trykk på bildene for større versjon