Valgt funksjonshemning: Alle

Nasjonalgalleriet

  • Universitetsgata 13
  • 0164
  • Oslo
  • Byggnavn: Universitetsgt 13, Museumsbygn
  • Bygget er oppført i 1881 og er i dag fredet. Bygningen har 3 etasjer samt kjeller. 2. og 3. etasje består hovedsakelig av utstillingssaler, 1. etasje har i tillegg kafeteria, butikk og auditorium. Det er trapp opp til hovedinngang, men det er etablert egen HC-inngang ved trapp. HC-inngang går via korridor i kjeller. Fra kjeller er det trappeheis for tilkomst til 1. etasje. Det er installert heis i bygget for tilkomst til 2. og 3. etasje. Det finnes 2 kommunale HC-parkeringsplasser like ved inngang. Internt i bygget er det generelt god tilgjengelighet. Generelt er det gode kontraster i bygget. HC-toalett ligger i kjeller.

    http://www.nasjonalmuseet.no/index.php/content/view/full/5694

> Trykk på bildene for større versjon
10 Besøksmål er funnet.
Besøksmål Type
Auditorium 1. etasje Hall with stage
Butikk 1. etasje Room
Ekspedisjon butikk 1. etasje Desk
HC-parkering Car park
HC-toalett kjeller Bathroom and toilet
Kafeteria 1. etasje Room
Sal 18 2. etasje Exhibition room
Sal 31 2. etasje Exhibition room
Sal 41 2. etasje Exhibition room
Sal 42 2. etasje Exhibition room