Valgt funksjonshemning: Alle

Utstilling: Sal 31 2. etasje

Mulige hindringer på vei til dette besøksmålet

 • Terskelhøyde totalt :  30 mm
 • Fri dybde heis :  1550 mm
 • Nødvendig åpnekraft :  40 N
 • Sittemulighet i heisen :  Nei
 • Håndlist :  Nei

Veien til målet

 1. Bygning: Nasjonalgalleriet
 2. Inngang: HC-inngang
 3. Dør
 4. Rampe
 5. Kommunikasjonsvei
 6. Dør
 7. Kommunikasjonsvei
 8. Dør: Til 1. etasje / HC-toalett
 9. Kommunikasjonsvei: Til 1. etasje
 10. Trapp: Trappeheis til 1. etasje
 11. Dør
 12. Kommunikasjonsvei: Til utstillinger 1. etasje
 13. Dør: Til sal 10 1. etasje
 14. Kommunikasjonsvei: Sal 10 1. etasje
 15. Kommunikasjonsvei
 16. Dør: Til sal 9 1. etasje
 17. Kommunikasjonsvei: Sal 9 1. etasje
 18. Dør: Til heis
 19. Kommunikasjonsvei: Til heis
 20. Hovedheis: Heis
 21. Kommunikasjonsvei: 2. etasje
 22. Dør: Til utstillinger 2. etasje
 23. Kommunikasjonsvei: Sal 25 2. etasje
 24. Dør
 25. Kommunikasjonsvei: Sal 26 2. etasje
 26. Dør
 27. Kommunikasjonsvei: Sal 27 2. etasje
 28. Dør
 29. Kommunikasjonsvei: Sal 28 2. etasje
 30. Dør
 31. Kommunikasjonsvei: Til sal 16 2. etasje
 32. Dør
 33. Kommunikasjonsvei: Sal 16 2. etasje
 34. Dør
 35. Utstilling: Sal 31 2. etasje