Valgt funksjonshemning: Alle

Disk: Ekspedisjon butikk 1. etasje

Egenskap Målt til Krav til universell utforming
Height of desk 700 mm Maks 800 mm
Space in front
Width 1250 mm Minst 1500 mm
Depth 1550 mm Minst 1500 mm

Mulige hindringer på vei til dette besøksmålet

 • Height of threshold :  30 mm

Veien til målet

 1. Bygning: Nasjonalgalleriet
 2. Inngang: HC-inngang
 3. Dør
 4. Rampe
 5. Kommunikasjonsvei
 6. Dør
 7. Kommunikasjonsvei
 8. Dør: Til 1. etasje / HC-toalett
 9. Kommunikasjonsvei: Til 1. etasje
 10. Trapp: Trappeheis til 1. etasje
 11. Dør
 12. Kommunikasjonsvei: Til butikk 1. etasje
 13. Dør
 14. Rom: Butikk 1. etasje
 15. Rampe: Rampe i butikk 1. etasje
 16. Disk: Ekspedisjon butikk 1. etasje