Type of disability: All

108820 NGU Hovedbyging Geol.avd, Lab.bygg

  • Leiv Erikssonsveg 39-40
  • 7040
  • Trondheim
  • Building name: Hovedbyging Geol.avd, Lab.bygg,
  • NGU i Trondheim består av flere sammenbygde bygninger. Hovedinngangen har trinnfri atkomst. Fra inngangen kommer en direkte inn i et resepsjonsområde, med adkomst til de ulike fløyene. Det er installert 4 heiser i bygget. Bygget inneholder resepsjon, kontorer, møterom, kantine, laboratoriumer og audiotorium. Det er skiltet flere HC-toaletter. 2 HC-parkeringerplasser er merket.

> Click to enlarge the images
Displaying 1 to 10 of 41 hits
Destination Type
100 Kantine Cafeteria, conference room
102 Bibliotek Library in room
103 Kjøkken Room
107 Kontor Room
109 Kontor Room
121 MØTEROM Room
122 Møterom Room
128 Kontor Room
131 HC WC Bathroom and toilet
139 HCWC Bathroom and toilet