Type of disability: Alle

Room: 114 Personalrom

Property Measurement Standard
Overflate gulv Tre
Bevegelsesareal i rom (utenfor dørens slagradius)
Bredde i rom 3000 mm Minst 1500 mm
Dybde i rom 3000 mm Minst 1500 mm
Passasje/korridorbredde i rom 1600 mm Minimum 900 mm
Lys- og kontrastforhold i rom
Kontrast gulv/vegg God Skal være god eller middels, luminanskontrast minst 0,2.
> Click to enlarge the images

Possible obstacles in the route to this destination

 • Bredde foran heis :  1486 mm
 • Tilkallingsknappens avstand fra innvendig hjørne :  180 mm
 • Fri dybde heis :  1400 mm
 • Sittemulighet i heisen :  Nei
 • Plassering av speil :  Annen plassering
 • Nedre høyde speil :  940
 • Akustisk etasjeangivelse :  Ingen
 • Høyde etasjeangivelse :  1820

You are here

 1. Building: Langhaugen vg skole, Hovedbygning
 2. Starting point: Startpunkt
 3. Square : Skoleplass
 4. Entrance: Hovedinngang
 5. Door in entrance or communication path: Dør i hovedinngang
 6. Room: U01 Vindfang
 7. Door in entrance or communication path: Dør U01/U02 Kantine
 8. Cafeteria, conference room: U02 Kantine
 9. Door: Dør U02/U05 Trapperom
 10. Door in entrance or communication path: Dør U05/U17 Korridor
 11. Corridor or road: U17 Korridor
 12. Lift: Hovedheis
 13. Floor: Etasje - 1
 14. Corridor or road: 124a Korridor
 15. Door: Dør 124a/102 Hall/Aula
 16. Vestibule or hall: 102 Hall/Aula
 17. Door: Dør 102/114 Personalrom
 18. Room: 114 Personalrom