Type of disability: All

Room: Rom 008 Klasserom

> Click to enlarge the images

You are here

  1. Building: Arna vg- Yrkesskole, Hovedbygning/Administrasjon
  2. Starting point: Startpunkt
  3. Car park: Parkering
  4. Floor: Etasje Under etg.
  5. Corridor or road: Kommunikasjonsvei 001 gang
  6. Door: Dør til 008 Klasserom
  7. Room: Rom 008 Klasserom