Type of disability: All

Room: Rom 149 Garderobe

> Click to enlarge the images

Possible obstacles in the route to here

You are here

  1. Building: Arna vg- Yrkesskole, Hovedbygning/Administrasjon
  2. Starting point: Startpunkt
  3. Car park: Parkering
  4. Entrance: Hovedinngang
  5. Vestibule or hall: Vestibyle
  6. Vestibule or hall: Vestibyle
  7. Door: Dør til kommunikasjonsvei 143 gang
  8. Corridor or road: Kommunikasjonsvei 143 gang
  9. Door: Dør til 149 Garderobe
  10. Room: Rom 149 Garderobe