Type of disability: All

Room: Røntgen

Property Measurement Standard
Overflate gulv Linoleum. vinyl o.l.
Bevegelsesareal i rom (utenfor dørens slagradius)
Bredde 1705 mm Minst 1500 mm
Dybde 1975 mm Minst 1500 mm
Passasje/korridorbredde 1705 mm Minimum 900 mm
Lys- og kontrastforhold i rom
Luminanskontrast gulv/vegg Dårlig Skal være god eller middels, luminanskontrast minst 0,2.

Possible obstacles in the route to here

You are here

  1. Building: Indre Arna Tannklinikk
  2. Entrance: Hovedinngang
  3. Door in entrance or communication path: Hovedinngang
  4. Door in entrance or communication path: Dør fra vindfang
  5. Corridor or road: Gang til venterom
  6. Door: Til klinikken
  7. Corridor or road: Korridor i klinikken
  8. Door: Til røntgen
  9. Room: Røntgen