Informasjon om tilgjengelighet i offentlige bygg

Bygg for alle er et nettsted hvor du finner informasjon om tilgjengelighet til offentlige bygninger på en strukturert måte. Byggene finner du frem ved å skrive hele eller deler av navnet på bygget du ønsker å finne i fritekstsøkefeltet. Foreløpig er det kun bygninger som forvaltes av Statsbygg og Hordaland fylkeskommune som er søkbare.