Hjelpeside for Bygg for alle

Søk etter bygg

  • For å søke etter informasjon om ett bygg, eller flere bygg på et sted, gå til forsiden og skriv inn navn på hele eller deler av et navn på en bygning, et sted eller et besøksmål.

  • Du kan tilpasse informasjonen ved å velge et filter for aktuell funksjonshemning. Huk av for hvilken funksjonshemning du ønsker å se informasjon for i avkryssingsboksene i søkebildet. Ønsker du for eksempel å se tilgjengelighetsinformasjon tilpasset en rullestolbruker, huk av i avkryssingsboksen "Rullestolbruker". Dersom du ikke velger noen funksjonshemning, vises kriteriene for universell utforming.

  • Trykk på "Søk"-knappen. Søkeresultatene vil komme opp som lenker under. Ved å klikke på disse vil du finne den aktuelle tilgjenglighetsinformasjonen.

Se på tilgjengelighetsinformasjon

  • For å se tilgjengelighetsinformasjon, søk først etter aktuelt bygg (se Søk etter bygg).

  • Søkeresultatene vises som lenker under. Klikk på ønsket lenke, og du vil da få opp en liste over aktuelle besøksmål i valgt bygning. For å sortere søkeresultatene trykk på pil over kolonnen du vil sortere etter.

  • For å se detaljert informasjon om det enkelte besøksmål, klikker du på lenken for et spesifikt besøksmål. Du vil da få opp informasjon om ulike målinger som er foretatt av besøksmålet, samt hvilke hindringer som eventuelt gjør besøksmålet utilgjengelig. Under det enkelte hinderet er det kortfattet informasjon om hvorfor besøksmålet er utilgjengelig. Informasjonen som vises for besøksmålet, baseres på hvilken funksjonshemning du eventuelt valgte å filtrere for under søket.

  • Detaljert informasjon om hinderet får du ved å klikke på lenken til dette. Du vil da få opp et nytt skjermbilde med detaljert informasjon om hvorfor besøksmålet er utilgjengelig for valgt funksjonshemning. Kolonnen "Målt til" viser hvilken verdi som er målt for hinderet. Kolonnen "Krav til universell utforming" viser hvilken verdi det burde ha hatt for å tilfredsstille kravene for tilgjengelighet.

  • Nederst i skjermbildene for det enkelte besøksmål og det enkelte hinder, vises veien du må ta for å komme til besøksmålet fra inngangen av bygningen.

Visning av tilgjengelighetsinformasjon på engelsk språk:

Klikk på fanen "In English" i feltet øverst for å få informasjonen på engelsk.