Informasjonskapsler og personvern

Denne personvernerklæringen gjelder ved besøk på og bruk av nettsiden byggforalle.no. Statsbygg (org. no. 971 278 374) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på byggforalle.no. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte: personvern@statsbygg.no

Personvern

Personvern er retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Statsbygg tar ditt personvern på alvor og vi behandler kun opplysninger i den grad det er nødvendig og vi har et gyldig rettslig grunnlag. Vi etterstreber videre å sørge for at opplysningene vi behandler er korrekte, at de ikke kommer på avveie og at de kun er tilgjengelige for de av våre ansatte som har behov for tilgang.

Behandling av personopplysninger

Ved bruk av byggforalle.no registreres følgende opplysninger:

  • Din datamaskins domenenavn (IP-adresse).
  • Hvilken side du ser på.
  • Dato og tid for bruk av nettsiden.
  • Hvilken nettleser du bruker.

Formål med behandling av personopplysninger

Informasjonen brukes til statistisk måling og analyse for å forbedre nettstedet. Til denne målingen brukes et script og informasjonskapsel (cookie) fra analyseverktøyet Google Analytics. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Lagringstid av informasjonen

Samlet informasjon lagres i 14 måneder.

Utlevering av personopplysninger

Opplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Dine rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Dersom du mener at Statsbygg ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. www.datatilsynet.no

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til personvern@statsbygg.no.