Laksevåg vg ,A-bygg Almennfag

Beskrivelse av bygning

Laksevåg vg skole A-bygg har tre etasjer. I underetasje holder bibliotek og helsesøster til. I 1. og 2. etasje er det elevareal.

Nøkkelinformasjon

Handikap-toalett

Trinnfri inngang

Room Icon

Velg et rom